Schoorsteenvegen

4Wist U dat Ricoservice in gans de provincie Antwerpen actief is en dit zonder bijkomende verplaatstingskosten, de werken steeds uitgevoerd worden door een zelfwerkende patroon en dit grondig en proper ? Contacteer ons en wij doen het mogelijke om U op onze planning te zetten.

Elk verwarmingstoestel gebaseerd op verbranding heeft lucht nodig en een goede afvoer van de verbrandingsgassen. Daarom is een goede werking en optimale toestand van de schoorsteen essentieel om een goede verbranding te bekomen.

Om de goede werking van de schoorsteen te verzekeren is een vrije doorgang uiteraard belangrijk. Niet zelden belemmeren opblokkingen de vrije doorgang, zoals vogelnesten en puin. Onderzoek wijst uit dat 40 % van de schoorstenen niet periodiek gecontroleerd en gereinigd wordt met alle gevolgen vandien.

Bij vloeibare en vaste brandstoffen kan er een teerlaag gevormd worden die uiterst ontvlambaar is en tot schouwbrand leidt.

Redenen genoeg dus om uw schoorsteen jaarlijks door een professionele schoorsteenveger te laten vegen en controleren, ook voor afvoeren van gastoestellen. Bij intensief gebruik van hout- en kolenkachel is halfjaarlijks zelfs aangewezen.

Wij voeren dit voor u uit en leveren een attest af.

Over de risico’s verbonden aan slecht werkende schoorstenen, vindt u meer terug in het gedeelte Veiligheid in het topmenu.