Schoorsteenbrand

schouwbrandBij de onvolledige verbranding van vloeibare en vaste brandstoffen, ontstaan kleine roetdeeltjes die afzetten op de binnenwand van de schoorsteen. Vooral bij de verbranding van nat hout treedt dit sneller op. Deze laag, ook wel creosoot genoemd, kan gemakkelijk ontbranden bij een temperatuur van 500 °C dat zeer gemakkelijk bereikt kan worden in de hete uitlaatgassen.

Wanneer dit ontbrandt kan de temperatuur in de schoorsteen oplopen tot boven 1400 °C en kunnen vlammen van meerdere meters uit de schoorsteen flakkeren. Zulk een brand tast de integriteit van de schoorsteen aan en kan uitbreiden naar de rest van de woning.

Blus een schoorsteenbrand nooit zelf en zeker niet met water. Water wordt onmiddellijk in stoom omgezet bij deze hoge temperaturen en heeft een drukverhoging in de schoorsteen als gevolg, waardoor deze uit elkaar kan springen. Indien het nog mogelijk en veilig is, sluit u alle luchttoevoer naar het verwarmingstoestel af.

Verlaat de woning en verwittig de brandweer.

Voorkom schouwbrand door regelmatig de schoorsteen te laten vegen. Minstens jaarlijks en bij intensief gebruik van houtkachels zelfs halfjaarlijks.